Metamorfná technika

Príjemná a veľmi účinná metóda na odblokovanie tráum a energetických blokov vytvorených v období prenatálneho vývoja. V praktickom živote človeka sa tieto traumy prejavujú fyzickými chorobami, psychickou i citovou nerovnováhou a rôznymi stresmi.

Metamorfná technika – jemný dotyk mocnej transformačnej sily, uvoľňuje citové a emotívne bloky a stresy pre získanie zdravia a sily. Metamorfná technika je založená na princípe uvoľnenej energie vyživujúcej bloky. Táto energia vznikla z psychických stresov plodu matky od počatia do narodenia a fixuje sa  na reflexnú zónu chrbta, chodidiel, rúk a hlavy. V týchto častiach tela je zachytená celá časová perióda prenatálneho obdobia – od počatia až po moment narodenia.

Liečba

Metamorfná technika má trvalý, hlboký a nenásilný účinok. Aplikuje sa  prostredníctvom jemných dotykov na reflexných zónach chodidiel, rúk a hlavy. Nemá žiadne vedľajšie účinky. Dĺžka jedného ošetrenia je 60 minút a na dosiahnutie dôkladnej premeny základného matrixu (štruktúry) bytosti je potrebné  aspoň 10 ošetrení, vždy v rozpätí približne 1 týždeň. Pri deťoch a bábätkách sa volia kratšie časy masáže a častejšie intervaly.