Moravské Kvety

Sú typom pomoci pre tretie tisícročie. Vyrobené z kvetov rastlín, ktoré rastú na území Moravy a Slovenska obsahujú celé energetické spektrum, ktoré je vibračne najúčinnejšie pre Stredoeurópanov. Moravské Kvety vznikli v spolupráci so silami prírody a sú prostriedkom pre získanie opätovnej duševnej rovnováhy. Dokážu eliminovať nerovnovážny stav a poskytnúť človeku čas k vlastnému pochopeniu príčin prečo taký stav nastal.

Spôsob života nám prináša mnoho situácií, pri ktorých nie sme schopní reagovať podľa svojho svedomia. Tým sa dostávame do konfliktu so sebou samým alebo s okolím, čo môže vyvolať „duševný otras“. Každá bylina obsiahnutá v Moravských kvetoch je na iný duševný stav: úzkosť, strach, panika, neschopnosť rozhodovať sa, vyčerpanosť, nezáujem, apatia, nízke sebavedomie, depresie, osamelosť, strach zo zmeny, nesprávny prejav ženstva, pesimizmus, netrpezlivosť, sebapodceňovanie… Stav duše rozhoduje o stave fyzického tela. Moravské kvety harmonizujú človeka a tým eliminujú prejavy duševnej nerovnováhy vo fyzickom tele.

*Presné zloženie a dávkovanie určím pre každého klienta osobitne.